Umowa Z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

W grudniu 2009 roku podpisaliśmy umowę z PARP o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.1). Umowa dotyczy aplikacji EasyProject, która dedykowana jest firmom z sektora MSP.

EasySoftware informuje, że w dniu 21 grudnia 2009 roku podpisała umowę Nr UDA-POIG.08.01.00-16-114/09-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie EasySoftware dofinansowania na realizację projektu o nazwie „Stworzenie aplikacji EasyProject optymalizującej proces zarządzania projektami w sektorze MSP”. Wartość projektu wynosi 1.203.326 PLN brutto, a dofinansowanie obejmuje 85% kosztów netto związanych z realizacją niniejszego projektu.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu zaplanowany został na styczeń 2010 roku, a zakończenia na grudzień 2011 roku.

EasyProject